PROGRAM FAF SE PRODÁVÁ VE TŘECH VARIANTÁCH


Licence I. FAF-START Tato licence je určena pro finanční analýzu jedné firmy (1 instalace). Nejčastěji si ji kupují majitelé firem pro sledování finančního vývoje vlastní firmy, případně finanční ředitelé a účetní, kdy nepotřebují analyzovat více než jednu firmu.
Licence II. FAF-STANDARD Tato licence je určená pro finanční analýzu až dvaceti firem (až 20 instalací). Například pro analýzu vlastní firmy a firem ve skupině, nebo vlastní firmy a odběratelů, dodavatelů, konkurence aj.
Licence III. FAF-PROFI Tato licence je určná pro finanční analýzu neomezeného počtu firem (neomezený počet instalací) pro finanční řízení skupin firem, řízení dodavatelského rizika, pro investiční společnosti, finanční, účetní či daňové poradce, auditory a další, kterým dvacet instalací nestačí.
Pozn: Instalací se rozumí instalce na PC stanici či síťový úložný disk, které jsou v majetku či pronájmu majitele licence a nejsou současně využívány třetími subjekty (subjekty, které nevlastní licenci FAF). Licence je časově neomezená, neplatíte žádné další (např. roční) licenční poplatky.

VÝBĚR LICENCE


Základní parametry programu FINANČNÍ ANALÝZA FIRMY Licence I.
FAF-START
Licence II.
FAF-STANDARD
Licence III.
FAF-PROFI
Hodnocení finančního zdraví firmy (rating/bonita firmy) ANO ANO ANO
Hodnocení hlavních finančních ukazatelů ANO ANO ANO
Grafická (DASHBOARD) analýza aktiv ANO ANO ANO
Grafická (DASHBOARD) analýza pasiv ANO ANO ANO
Grafická (DASHBOARD) analýza výsledovky ANO ANO ANO
Grafická (DASHBOARD) analýza finančních ukazatelů ANO ANO ANO
Grafická (DASHBOARD) analýza CASH FLOW ANO ANO ANO
Analýza 1 až 5 úč. období (roční/kvartální výkazy) ANO ANO ANO
NOVÉ! Analýza 1 až 12 úč. období (MĚSÍČNÍ/ROČNÍ VÝKAZY) ANO ANO ANO
Analýza trendů 2 období: vertikální, horizontální a spider analýza ANO ANO ANO
Automaticky počítané CASH FLOW pro finanční řízení ANO ANO ANO
Hodnocení 24 silných a slabých stránek firmy ANO ANO ANO
Grafická analýza změny zdrojů financování firmy ANO ANO ANO
Modelování budoucího finančního vývoje firmy ("Co když analýza") ANO ANO ANO
Hodnocení dodavatelského rizika a doporučení dodav. limitu ANO ANO ANO
Rychlý přehled výkazů, ukazatelů a ratingu ANO ANO ANO
NOVÉ! Výkazy a ukazatele vč. grafů také v angl. jazyce ANO ANO ANO
Databáze pro až 100 účetních závěrek ANO ANO ANO
NOVÉ! Zadávání výkazů (výsledovka) - formát 2015 i 2016 ANO ANO ANO
NOVÉ! CASH FLOW II. (dva pohledy na CF firmy) ANO ANO ANO
Délka trvání licence = neomezeně ANO ANO ANO
Finanční analýza 1 firmy ANO ANO ANO
Finanční analýza až 20 firem   ANO ANO
NOVÉ! Bod zvratu a tvorba zisku firmy   ANO ANO
NOVÉ! Ocenění hodnoty firmy (výnosová metoda)     ANO
Finanční analýza neomezeného množství firem     ANO
CENA (bez DPH) 8.500,- Kč 11.500,- Kč 14.500,- Kč

CENA NOVÉHO PROGRAMU FAF PRO STÁVAJÍCÍ UŽIVATELE JE 50% HODNOTY POŽADOVANÉ LICENCE

POSTUP PRO NÁKUP PROGRAMU


1. Přečtěte si prosím VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICENČNÍ PODMÍNKY a seznamte se s UŽIVATELSKOU DOKUMENTACÍ 2016 ekonomického softwaru FAF - FINANČNÍ ANALÝZA FIRMY.

2. Postup nákupu:

  • objednávku pošlete na e-mail: info@faf.cz
  • následně Vám bude zaslána na Váš e-mail zálohová faktura
  • po uhrazení zálohové faktury Vám bude zaslán program FAF na Váš e-mail včetně konečné faktury

VZOROVÁ OBJEDNÁVKA

Objednávám licenci FAF-STANDARD. Cena: 11.500,- Kč bez DPH. Souhlasím s Všeobecnými a licenčními podmínkami. "Dále uveďte prosím Vaše jméno a identifikaci firmy dle obchodního či živnostenského rejstříku"